Dräktnyckel -ett pågående projekt

Din guide bland Sveriges folkdräkter och bygdedräkter (draktnyckel.se)

Dräktnyckel är en digital informationsdatabas med målsättning att bli en identifierings- och informationsnyckel till landets folk- och bygdedräkter. Sidans vidareutveckling bygger på att ni som har information och kunskap om en eller flera dräkter laddar upp och delar med er av ert material. På så vis kan vi tillsammans bevara och sprida kunskap om landets dräkttraditioner.

Projektet Dräktnyckel startade i början av 2019 och i oktober samma år skrevs en projektrapport som redovisar hur långt projektet har kommit hittills.

Dräktnyckel är ett projekt som under det första året drevs med medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor. Under uppstart byggdes sidans struktur med en plattform för alla Sveriges landskap med undersidor som publiceras vartefter information inkommer.

Idag drivs informationsdatabasen till största del genom ideellt arbete av Depui Sverige och LIKE art and design.