Rekonstruktion av äldre tygmönster

Intresset för att rekonstruera äldre tyger har under senare tid ökat. Mönstret digitaliseras och sedan trycks det med digital teknik, produktionen sker i Sverige. Är du intresserad av att digitalisera eller att köpa tyg så skriv till info@likeartanddesign.se

Några av de mönster som tagits fram och nu finns som tyger

Du kan köpa tyger hos Depui

Brunskogs förklädestyg i nytryck

Under vårvintern 2020 har Like Art and Design på uppdrag av Brunskogs hembygdsförening digitaliserat mönstret till ett förklädestyg. Förklädena är 69 cm breda och önskemålet var att få ut två förkläden i bredd. Mönstret trycktes på blekt linne.

Tyget trycktes med två rapporter i bredd. Så det går att få ut två  förkläden så långa man vill ha dem.

LIKE art and design utgår ifrån ett originaltyg eller ett fotografi av tyget, där mönstret framgår tydligt. Mönstret ritas av och färgsätts. Det tar olika lång tid att göra ett nytt original från ett gammalt mönster. Det beror på, mönstrets komplexitet och kvaliteten på originalet, som man har att utgå ifrån. Många äldre tyger är i dåligt skick och det kan vara svårt att hitta exakt rätt färger, så det blir alltid en tolkning, men den sker i samråd med beställaren. När färgsättningen är klar, görs en mönsterrapport som sedan skickas till ett digitalt tryckeri. För det digitala tryckeriet tar det ca en vecka att trycka mönstret.

När man trycker digitalt, trycks just så många meter man behöver, och det är positivt ur miljöperspektiv. Man kan närsomhelst göra en ny tryckning och rapporten finns bevarad för framtiden.

Det fina mönstret finns nu även på en bricka. Bricka finns till försäljning på Länsmuseet i Jönköping.

Jönköpings läns museum har tagit fram en bricka med det vackra mönstret som LIKE art and design har digitaliserat. Brickan finns att köpa  i museibutiken i Jönköping. Vill du läsa mer om detta mönster och om dräkter i Jönköpings län så finns den nya boken Allmogens kläder blir häradsdräkter till försäljning hos Depui.se.

Under sommaren har jag arbetat med att digitalisera ett mönster som har förekommit på dräkter. Det är en bild på ett förkläde som jag har haft som referens. Det har varit ett arbete där jag arbetat på pixelnivå, den minsta digitala beståndsdelen. Jag har ritat av och försökt att få det så likt som möjligt.
Berit Eldvik på Nordiska museet berättar att mönstret är ett typiskt 1700-talsmönster. Detta var högsta mode i Europa på 1600-talet, inspirerat av kattuner från Indien. I Sverige startade det första kattuntryckeriet i Sickla 1729.
Digitaliseringen är ett led i att ta fram gamla tyger på nytt för att kunna komplettera äldre svenska dräkter. Ett vackert mönster med härliga fantasiblommor som även skulle fungera på moderna plagg.